Nisser i 2020

Nisser er ligesom mennesker ind i mellem nødt til, at prøve og forstå udviklingen, det gælder både for mennesker og nissers verden. Alting forandrer sig, og det gør nisser, og i da sær ung-nisser også.

I Lille Nord kan nisserne godt mærke hvordan verden har forandret sig over årene. Det er blevet tid til, at gøre op med gamle vaner og den måde både nisser og mennesker hidtil har behandlet hinanden på.

Udviklingen i menneskenes verden, har naturligvis smittet af på moden blandt nisser, og da nisser jo samtidigt er forstandige væsener, så lytter de til hvad der sker derude.

Nisse byen Lille Nord har da også, henover året været ramt af mystiske uforklarlige tilfælde af “Mørkesvøben” en mørk og ond nisse-lammelse der rammer særligt udsatte og svage nisser, og derfor har alle været nødt til, at følge Nisserådets kloge anbefalinger, om at passe på hinanden, holde afstand, og bruge nisse-sprit.